zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjną przy ul. Ernsta Petersona w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/94/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 20 października 2020  13:00

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/383350

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.


metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (6 października 2020, 12:07:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74