zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj sieci rozdzielcze i przyłącza ciepłownicze do budynków mieszkalnych wielorodzinnych D, E i F przy ul. Chodkiewicza 19 w Bydgoszczy – zadanie 7 i 8

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/S 198-480970
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 12 listopada 2020  13:00

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/384946

W postępowaniu złożenie oferty, przesyłanie dokumentów oraz cała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, poprzez Platformę zakupową.


metryczka


Odpowiada za treść: Prezes Zarządu Andrzej Baranowski
Opublikował: Izabela Smejlis (12 października 2020, 10:05:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46