zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej i przyłącza oraz budowa sieci wraz z przyłączem do budynku przy ul. Orlej 13 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/13/2021
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 17 marca 2021  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia  
Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/430894

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (3 marca 2021, 13:42:07)

Ostatnia zmiana: Izabela Smejlis (22 marca 2021, 11:35:09)
Zmieniono: 2021-03-22

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 82