zamówienie na:

Budowa sieci rozdzielczej i przyłącza ciepłowniczego do budynku Z3 oraz fragmentu przyłącza do budynku Z4-Z5 przy ul. Zaświat w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/36/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 18 maja 2022  13:00
Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

Budowa sieci rozdzielczej i przyłącza ciepłowniczego do budynku Z3 oraz fragmentu przyłącza do budynku Z4-Z5 przy ul. Zaświat w Bydgoszczy

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Agata Budzyńska (4 maja 2022, 11:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33