zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej, wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną, od K-606 do K-608 ul. Skłodowskiej-Curie – Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/37/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 18 maja 2022  13:00
Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej, wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną, od K-606 do K-608 ul. Skłodowskiej-Curie – Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Agata Budzyńska (4 maja 2022, 13:03:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51