zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego serwera oraz nowego nieaktywowanego wcześniej oprogramowania

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/45/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 19 maja 2022  13:00
 
SWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/610452
Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Informatyki
Opublikował: Izabela Smejlis (10 maja 2022, 12:17:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36