zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego dla zadania 40 ul. Grodzka 14-16 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 059-131012
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-06-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
2018-06-21 Ogłoszenie 2018/S 117-266722 (109kB) pdf
2018-06-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (92kB) pdf

2018-06-07 Informacja z otwarcia ofert - zmiana (127kB) pdf
2018-06-05 Informacja z otwarcia ofert (125kB) pdf

UWAGA ! W dniu 11.05.2018 r. zmianie uległy: SIWZ - termin wykonania zamówienia.
Zmianie uległ również termin składania i wpłaty wadium: było 15.05.2018 r. godz. 13:00, jest 05.06.2018 r. godz. 13:00. Zmianie ulega również termin i godzina otwarcia ofert, było 15.05.2018 r. godz. 13:20, jest 05.06.2018 r. godz. 13:45
Ogłoszenie o zmianie terminów zostanie zamieszczone  na stronie Zamawiającego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym
2018-05-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (70kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty ze zmieniona datą wykonania całości przedmiotu zamówienia (37kB) word
SIWZ po modyfikacji (680kB) pdf

UWAGA! Zmianie ulegną terminy składania ofert i wpłaty wadium: było 07.05.2018 godz. 13.00, jest: 15.05.2018 godz. 13.00. Zmianie ulega również termin i godzina otwarcia ofert, było 07.05.2018 godz. 13.20, jest 15.05.2018 godz. 13.20
Ogłoszenie o zmianie terminów zostanie zamieszczone  na stronie Zamawiającego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym

2018-05-08 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (70kB) pdf
Ogłoszenie (160kB) pdf
SIWZ (159kB) word
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy (1757kB) pdf
Zał. nr 2 do SIWZ - formularz JEDZ (57kB) word
Zał. nr 3 do SIWZ - formularz oferty (19kB) word
Zał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy (128kB) word
Zał. nr 5 do SIWZ - Przedmiar (84kB) pdf
Organizacja ruchu. (1126kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Prezes Zarządu Andrzej Baranowski
Opublikował: Marek Estkowski (24 marca 2018, 14:53:02)

Ostatnia zmiana: Izabela Smejlis (22 czerwca 2018, 07:26:54)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 968