zamówienie na:

Budowa przyłączy ciepłowniczych - zadania 83-86 ul. Jasna 21, 24, 26 i 28 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 081-182328
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-07-13 zawiadomienie o unieważnieniu