zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego - zadanie 90 ul. Obrońców Bydgoszczy 11 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o., ul. Ks. J. Schulza 5 Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 081-182324
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-07-13 unieważnienie postępowania