zamówienie na:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych - zadania 87-88 ul. Wrocławska 9 i 11 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5, Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 083-188308
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-07-13 unieważnienie postępowania