zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego - zadanie 91 ul. Bielicka 6 w Bydgoszczy.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Ks. J. Schulza 5, Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 092-209617
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 30 maja 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-07-13 Informacja o unieważnieniu postępowania