zamówienie na:

Wymiana 3 sztuk lejów odpylania MOS WR-10 nr 1, 2 i 3 w Ciepłowni Białe Błota ul. Betonowa 9

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/50/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 7 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-06-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania