zamówienie na:

wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji bezpośredniego nadzoru budowlanego dla zadania „Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN300 w ulicach: Skośnej, Papuziej, Grunwaldzkiej, Filtrowej i Wyrzyskiej w Bydgoszczy”, etap VIII, IX i część X zadania nr 96 „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra‘’ realizowanego w ramach POIiŚ Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/59/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 2 lipca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-07-10 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
2018-07-10 zawiadomienie o unieważnieniu (110kB) pdf
Informacja o ogłoszeniu (1303kB) pdf

Wszystkie niezbędne załączniki znajdują w zakładce przetargi unieważnione po nr sprawy: PP/34/2018
link: 
http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl/index.php?app=przetargi&nid=351&y=2018&status=4
2018-06-15 ogłoszenie w bazie konkurencyjności (1306kB) pdf
SIWZ (296kB) pdf
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie (32kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (38kB) word
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (15kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy Inspektor nadzoru (295kB) pdf
Załącznik nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób (17kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Zakres obowiazków Inspektora Nadzoru (64kB) word


metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Magdalena Urban (15 czerwca 2018, 11:22:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Urban (10 lipca 2018, 08:50:43)
Zmieniono: 2018-07-10 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 705