zamówienie na:

„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: „sieć kanalizacji deszczowej dla terenu Ciepłowni Koronowo”.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/62/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 19 lipca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-08-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania