zamówienie na:

„Kompleksowa obsługa ciepłowni Solec Kujawski oraz ciepłowni Białe Błota przy użyciu własnego sprzętu wraz z własną obsługą”.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/79/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 2 sierpnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018.08.07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania