zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku „D” zlokalizowanego przy ul. Schulza 5 w Bydgoszczy”.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/82/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-08-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania