zamówienie na:

„Wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie KPEC Sp. z.o.o przy ulicy Modrakowej 56a na potrzeby zaplecza ZR-2”

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/94/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 10 września 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-09-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania