zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku sali gimnastycznej przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/125/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 28 listopada 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2019-01-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania