zamówienie na:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie sekcji c.w.u. w węźle w budynku mieszkalnym przy ul. Sułkowskiego 38 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/92/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 16 sierpnia 2019  13:00
wynik postępowania: 2019-08-26 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/244906

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.


metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (31 lipca 2019, 09:53:59)

Ostatnia zmiana: Magdalena Urban (15 października 2019, 12:13:28)
Zmieniono: 2019-08-26 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 231