zamówienie na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020

zamawiający: Rada Nadzorcza KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
nr sprawy: RN/1/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 18 października 2019  23:59
wynik postępowania: Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy KPW Audytor Spółka z o.o. 
Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019 oraz 2020
w pełnym zakresie w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Biegłych rewidentów zapraszamy do składania ofert, które winny zawierać:
  • wynagrodzenie netto,
  • określenie możliwości osobistego wykonania czynności kontrolnych przez biegłego,
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości, badaniu sprawozdań finansowych i praktykę w energetyce cieplnej,
Badanie sprawozdania winno odbywać się w siedzibie Spółki.

Termin wykonania badania i przedłożenia raportu:
  • za rok 2019 do 31 marca 2020 roku,
  • za rok 2020 do 31 marca 2021 roku.
Oferty prosimy przesyłać na adres Spółki:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
ul. ks. Józefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
lub dostarczyć w zamkniętych kopertach bezpośrednio do kancelarii Spółki w terminie do 18 października 2019 roku.
Koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem: "Rada Nadzorcza"

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Małgorzata Liebner
tel. 52 30 45 328, e-mail: m.liebner@kpec.bydgoszcz.pl

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Liebner
Opublikował: Tomasz Lewandowski (1 października 2019, 11:02:56)

Ostatnia zmiana: Tomasz Lewandowski (7 listopada 2019, 08:44:24)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 145