zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: układu instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na terenie Ciepłowni Osowa Góra w Bydgoszczy dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy oraz możliwości jej odsprzedaży

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/128/2019
wartość: ponizej progów
termin składania ofert: 14 października 2019  13:00
wynik postępowania: 2019-10-17 inf o unieważnieniu 
Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/261181

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.


metryczka


Odpowiada za treść: kierwnik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (1 października 2019, 12:23:03)

Ostatnia zmiana: Magdalena Urban (17 października 2019, 14:46:54)
Zmieniono: 2019-10-17 inf o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 164