zamówienie na:

Montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego 2-funkcyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 39 w Bydgoszczy wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/54/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 6 sierpnia 2020  13:00
Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/365903

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.


metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (23 lipca 2020, 14:03:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58