zamówienie na:

Wymiana 6 sztuk betonowych słupów zlampami oświetleniowymi na terenie ciepłowni Osowa Góra w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/55/2020
wartość: ponizej progów
termin składania ofert: 7 sierpnia 2020  13:00
 

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/366108

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.


metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (24 lipca 2020, 10:36:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82