Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne w IV kwartale 2019 roku:
W IV kwartale 2019 roku (16.12.2019) - kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w archiwum zakładowym KPEC - nieprawidłowości nie wykazano


Kontrole zewnętrzne w I i II kwartale 2020 roku:
W I kwartale 2020 roku nie przeprowadzono w Spółce kontroli zewnętrznych
W II kwartale:
- NFOŚiGW prowadził zdalną kontrolę projektu POIS.01.06.01-00-0042/16 - wyniki kontroli zamieszczono w protokole pokontrolnym przekazanym pismem NFOSiGW -DS.53.5.2019.77 z 4 czerwca 2020 roku - brak zastrzeżeń do prowadzonego projektu
- NFOŚiGW prowadził zdalną  kontrolę projektu POIS.01.06.01-00-0044/16 - wyniki kontroli zamieszczono w protokole pokontrolnym przekazanym pismem NFOSiGW-DS.53.5.2019.121 z 10.07.2020 roku - brak zastrzeżeń do prowadzonego projektu

Kontrole zewnętrzne w III i IV kwartale 2020 roku:
W III i IV kwartale 2020 roku nie przeprowadzono w Spółce kontroli zewnętrznych.


Kontrole zewnętrzne w I i II kwartale 2021 roku:
W I kwartale:
- Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w  Bydgoszczy - zastrzeżeń nie wniesiono.
-W II kwartale:
- ZUS Oddział w Bydgoszczy – prawidłowość odprowadzania składek – uwag nie wniesiono, 
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny dot. oceny stanu sanitarnego obiektów Spółki na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego – uwag nie wniesiono.

metryczka


Wytworzył: Organy kontrolne (20 lipca 2020)
Opublikował: Tomasz Lewandowski (7 kwietnia 2017, 08:06:14)

Ostatnia zmiana: Tomasz Lewandowski (24 sierpnia 2021, 10:56:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5483