Rejestry/ewidencje/archiwa

W Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
- rejestr umów,
- rejestr faktur,
- rejestr odbiorców,
- rejestr uchwał podejmowanych przez organy Spółki,
- rejestr zgłaszanych reklamacji,
- ewidencja zamówień publicznych,
- rejestr wydanych warunków technicznych,
- rejestr korespondencji,
- rejestr zgłoszeń awarii i usterek,
- rejestr wypadków przy pracy,
- rejestr kontroli zewnętrznych,
- rejestr wniosków o włączenie i wyłączenie dostaw energii cieplnej,
- rejestr pracowników niezbędnych dla Spółki w czasie zagrożenia pokoju,
- rejestr wewnętrznych aktów normatywnych,
- rejestr kluczy,
- rejestr pieczątek,
- rejestr pełnomocnictw,
- rejestr pojazdów uprawnionych do wjazdu na teren Spółki,
- rejestr osób wchodzących na teren Spółki (niebędących pracownikami),
 
 
W Spółce prowadzone jest archiwum zakładowe objete nadzorem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz archiwum techniczne. 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Lewandowski (28 lipca 2020)
Opublikował: Tomasz Lewandowski (28 lipca 2020, 13:43:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1880