Strona główna

Strona główna

Zdjęcie

Informacja o projektach POIiŚ 2014-2020 (244kB) pdf

Szanowni Państwo ! 

Witamy na nowej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje z poprzedniej wersji BIP znajdują się pod linkiem archiwum BIP .


Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. ks. Józefa Schulza 5

85-315 Bydgoszcz

tel.: 52 30 45 200, fax: 52 30 45 470

strona internetowa: www.kpec.bydgoszcz.pl

e-mail: sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

REGON : 090523340   NIP : 554-030-90-86   KRS : 0000033107

Kapitał zakładowy : 50 200 000 PLN

Rodzaj prowadzonej przez Spółkę działalności przeważającej: PKD 3530Z

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gov.pl


BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Lewandowski (6 marca 2017)
Opublikował: Tomasz Lewandowski (6 marca 2017, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Lewandowski (8 lipca 2022, 08:25:24)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 178485