Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jasnej 4-6 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/9/2021
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 11 marca 2021  13:00

zamówienie na:

Budowa dwóch przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Swarzewskiej 43 (bud A) i ul. Sobieszewskiej 6 ( bud B) w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/12/2021
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 15 marca 2021  13:00

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej i przyłącza oraz budowa sieci wraz z przyłączem do budynku przy ul. Orlej 13 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/13/2021
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 17 marca 2021  13:00

zamówienie na:

Przebudowa sieci magistralnej DN 400 od pkt. A w pobliżu budynku ul. Bulwary 10 do komory K-4/17 ul. Obrońców Bydgoszczy w Bydgoszczy - etap IV zad. 19

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2021/S 045-113675
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 22 marca 2021  13:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)