Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Wymiana armatury w komorach na terenie rejonu eksploatacji R-2 i R-3 w Bydgoszczy”

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/59/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  13:00

zamówienie na:

Montaż armatury sekcyjnej w komorze ciepłowniczej K-4048 przy ul. Herberta 5 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/62/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 13 sierpnia 2020  13:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci ciepłowniczej w ciągu ulic Marcinkowskiego oraz Sienkiewicza w Bydgoszczy wraz z przyłączami

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/69/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 13 sierpnia 2020  13:00

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Orłowskiego 1

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/63/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  13:00

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/64/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  13:00

zamówienie na:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzła w budynku przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/65/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  13:00

zamówienie na:

Remont leja zasypowego miału węglowego kotła WR-10 w ciepłowni w Koronowie

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/66/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  13:00

zamówienie na:

Remont przenośnika ślimakowego odpylania kotła WR-5M w ciepłowni w Koronowie

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/67/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  13:00

zamówienie na:

Remont przenośnika ślimakowego odpylania kotła WR-2,5N w ciepłowni w Koronowie

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/68/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  13:00

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)