zamówienie na:

Wymiana słupów i lamp oświetleniowych na terenie przy ul. Altanowej 4 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/88/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 2 października 2020  13:00


Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/378945

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (18 września 2020, 13:41:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57