zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. wymiany sieci ciepłowniczej oraz przyłącza na preizolację przy ul. Karmazynowej 11,17 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/38/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 17 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: 2022-05-18 unieważnienie 
SWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/608021
Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (4 maja 2022, 12:36:29)

Ostatnia zmiana: Magdalena Urban (18 maja 2022, 10:46:54)
Zmieniono: 2022-05-18 unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 125