zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Solnej 20 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/S 067-160368
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 16 kwietnia 2020  13:00
Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/332832

W postępowaniu złożenie oferty, przesyłanie dokumentów oraz cała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, poprzez Platformę zakupową.


metryczka


Odpowiada za treść: Prezes Zarządu Andrzej Baranowski
Opublikował: Izabela Smejlis (3 kwietnia 2020, 10:46:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110