zamówienie na:

Remont przenośnika ślimakowego odpylania kotła WR-5M w ciepłowni w Koronowie

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/67/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia. 
Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/368469

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (5 sierpnia 2020, 08:44:45)

Ostatnia zmiana: Marek Estkowski (21 sierpnia 2020, 13:39:05)
Zmieniono: Wynik postepowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 126