zamówienie na:

Roboty remontowe pomieszczeń w budynku ciepłowni Zakładu nr 2 w Szubinie ZC-2

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/86/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 1 października 2020  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia  

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/378069

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (16 września 2020, 12:56:50)

Ostatnia zmiana: Izabela Smejlis (9 października 2020, 08:56:44)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 340