Przetargi aktualne z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych od nr 18 do 22 ul. Frydrychowicza w Bydgoszczy - zadanie 99

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/S 162-394719
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 21 września 2020  13:00

zamówienie na:

Montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego 2-funkcyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 1A w Koronowie

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/80/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 21 września 2020  13:00

zamówienie na:

Niwelator optyczny Leica NA 332 ZESTAW statyw + łata

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 63/FZ/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 22 września 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa konwerterów programowalnych.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 64/FZ/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 23 września 2020  10:00

zamówienie na:

Budowa fragmentu sieci ciepłowniczej w ulicy Nad Torem wraz z budową komory ciepłowniczej S1– część etapu VI zad. 96

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/S 163-397129
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 23 września 2020  13:00

zamówienie na:

Dostawa zestawów asekuracyjnych do prac głębokościowych w ilości 2 szt.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 65/FZ/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 24 września 2020  10:00

zamówienie na:

Roboty remontowe pomieszczeń w budynku ciepłowni Zakładu nr 2 w Szubinie ZC-2

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/86/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 24 września 2020  13:00

zamówienie na:

Dostawa korelatora do geofonu.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 67/FZ/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 25 września 2020  10:00

zamówienie na:

Usługa załadunku i przewozu 4 000 ton miału węglowego z Ciepłowni Białe Błota do Ciepłowni Osowa Góra.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 66/FZ/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 września 2020  10:00

zamówienie na:

Remont filtra workowego kotła WR-5M w ciepłowni Solec Kujawski

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/84/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 30 września 2020  13:00

zamówienie na:

Remont odżużlacza zgrzebłowego kotła K3 i K4 w ciepłowni Osowa Góra polegający na wymianie wanny odżużlacza

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/85/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 30 września 2020  13:00

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego c.o. i c.w. I i II strefa w budynku mieszkalnym przy ul. Grabowej 7 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/87/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 1 października 2020  13:00

zamówienie na:

Wymiana słupów i lamp oświetleniowych na terenie przy ul. Altanowej 4 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/88/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 2 października 2020  13:00

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)