Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa elektronicznych regulatorów temperatury do układów ciepłowniczych co i cwu.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 54/FZ/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 13 lipca 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa stabilizatorów ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 53/FZ/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 13 lipca 2020  10:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej i przyłączy dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Zaświat (dz. nr 4/37, 4/38, 4/39, 4/40 obr. 121) w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/S 108-263126
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 9 lipca 2020  13:00

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami przy ul. Bełzy 44 dz. 63/2 obręb 200, dz. 61/8 obręb 472 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/44/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 9 lipca 2020  13:00

zamówienie na:

Dostawa przepływomierzy ultradźwiękowych SONIX 30D.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 49/FZ/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 9 lipca 2020  10:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza przy ul. Granicznej 13 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/S 107-260408
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 7 lipca 2020  13:00

zamówienie na:

Wymiana armatury w komorze ciepłowniczej K-2330 przy ul. Pelplińskiej/Witkiewicza w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetar nieograniczony
nr sprawy: PP/42/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 6 lipca 2020  13:00

zamówienie na:

Wymiana armatury w komorach ciepłowniczych: K1 i K7 przy ul. Witosa w Koronowie oraz K-7/1 przy ul. Bukowej w Koronowie

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/41/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 6 lipca 2020  13:00

zamówienie na:

Dostawa urządzeń AKP firmy Danfoss.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 52/FZ/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 6 lipca 2020  10:00

zamówienie na:

Remont zasobnika opału i odżużlacza zgrzebłowego kotła WR-5M w Ciepłowni Solec Kujawski

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/36/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Remont odżużlaczy kotła WR-2,5N i kotła WR-5M w Ciepłowni Koronowo

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/37/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie sekcji c.w.u. w węźle w budynku przy ul. Sułkowskiego 46 w Bydgoszczy wraz z opracowaniem instrukcji eksploatacji węzła

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/35/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Remont zasobników opału kotłów nr 3, 4 oraz 5 w Ciepłowni Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/33/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 29 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Pałuckiej w Szubinie

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/S 100-242722
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 25 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze wodociągowe z hydrantem nadziemnym dla Zakładu nr 2 - Szubin przy ulicy Nakielskiej 25, oraz Zakładu nr 3 - Nakło n/Notecią przy ulicy Rudki 9-13

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/31/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 25 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza ciepłowniczego do obiektu produkcyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32/Jasnej dz. 122/2, 123/3 125/2 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/32/2020
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 25 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Wykonanie przeglądu kanałów spalinowych i kanałów wentylacyjnych w kotłowniach lokalnych oraz kanałów wentylacyjnych w 60 obiektach będących własnością KPEC Bydgoszcz

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/34/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 23 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego przy ul. Łukasiewicza 10 w ramach zadania „Przebudowa sieci niskoparametrowej na sieć wysokoparametrową wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5”

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/S 087-208715
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 5 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej w kierunku planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2020/S 085-203109
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  13:00

zamówienie na:

Wymiana dwóch skorodowanych kołnierzy łączących kanały spalin z kominem w Ciepłowni w Nakle nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/24/2020
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  13:00

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze przetargi »