Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2019

Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: układu instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na terenie Ciepłowni Osowa Góra w Bydgoszczy dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy oraz możliwości jej odsprzedaży

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/128/2019
wartość: ponizej progów
termin składania ofert: 14 października 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-10-17 inf o unieważnieniu 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kwiatowej 29 w Koronowie

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/120/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 30 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: układu instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na terenie Ciepłowni Osowa Góra w Bydgoszczy dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy oraz możliwości jej odsprzedaży

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/113/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 25 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowa 9 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/109/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 18 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-04 informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2019/S 146-360571
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 11 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy węzłów cieplnych wraz z instrukcjami eksploatacji -zadania 97 i 99

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2019/S 149-368343
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Prace remontowe w komorach ciepłowniczych oraz ogólnobudowlane budynków przy ul. Garbary 4 i Piastów 24 na terenie Z-1 w Solcu Kujawskim

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/105/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-06 unieważnienie 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Wielorybia 108 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/103/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-04 informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego grupowego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. B. Głowackiego 8 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/104/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-25 informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Polanka 9 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/100/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 4 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-09 unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowa 9 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/101/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 4 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-09 unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: sieci hydrantowej dla terenu Zakładu nr 5 Osowa Góra przy ulicy Spiżowej 2 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/81/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-04 informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 79 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/98/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 27 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie sekcji c.w.u. i c.t. w węźle w budynku przy ul. Stary Rynek 15-21 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/97/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 22 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia  

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: 6 szt. wiat dwustanowiskowych fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 40 kWp dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy oraz możliwości jej odsprzedaży

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/96/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-08-21 informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Norweskiej 6 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/86/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 12 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o.+ c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Norweskiej 8 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/87/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 12 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego c.o. + c.w.u. + c.t. w Muzeum Okręgowym przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/88/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 12 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego grupowego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. B. Głowackiego 8 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/84/2019
wartość: ponizej progów
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Montaż podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego 3-funkcyjnego w budynku Sali gimnastycznej przy ZS nr 14 ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/75/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 1 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij