Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej wraz z dwoma przyłączami ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Toruńskiej 28A w Bydgoszczy.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/134/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnienie 

zamówienie na:

Dostawa spawarki inwertorowej - 1 kpl

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: FZ/099/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 14 grudnia 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: "Powiadomienie o unieważnieniu postępowania"  

zamówienie na:

Dostawa spawarki inwertorowej w ilości 1 kpl.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: FZ/098/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 8 grudnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.  

zamówienie na:

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej Fordon w Bydgoszczy od ECII (obręb 132 działka 2/14) do ul. Przemysłowej P-2050 (obręb 234 działka 2/2) dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I”

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2017/S 189-388113
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 15 listopada 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-01-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyłączy będących częścią projektu „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji"

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2017/S 189-388138
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 14 listopada 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2017-11-23 Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy węzłów cieplnych wraz z instrukcjami eksploatacji Będącego częścią projektu: "Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji"

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2017/S 189-388139
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 14 listopada 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2017-11-23 Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Dostawa laptopów szt. 4 oraz Office 2016 Home & Business PL szt. 4

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/114/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 24 października 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie 

zamówienie na:

Przedłużenie licencji FortiGate 200B na 1 rok

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/116/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 24 października 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione - nie została złożona żadna oferta. 

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 5 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Sp, z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/113/2017
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 18 października 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione - nie została złożona żadna oferta. 

zamówienie na:

Zaprojektowanie, budowa i przyłączenie do sieci zewnętrznych dwóch gazowych zestawów kogeneracyjnych dla projektu pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo"

zamawiający: KPEC Bydgoszcz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2017/S 148-307793
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 9 października 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: 2017-11-30 Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wymiana nawierzchni przy wejściu na teren KPEC przy ul. Ks. J. Schulza 5 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/108/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 9 października 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż sprężarki typu GAUDEPOL GD-SMART 15/10 dla Ciepłowni w Nakle przy ul. Rudki 9-13.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/109/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 6 października 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

„Remont pomieszczeń Domu Żeglarza (domek typu BRDA) – modernizacja pomieszczeń na pokoje z łazienkami w Pieczyskach/k. Koronowa będącego własnością KPEC Bydgoszcz”

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/104/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 29 września 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione - nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż sprężarki typu GAUDEPOL GD-SMATR 15/10 dla Ciepłowni w Nakle przy ul. Rudki 9-13

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/102/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 25 września 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta. 

zamówienie na:

Remont budynków ul. Modrzewiowa 25 i ul. Przyrzecze 15 na terenie ZPS-1 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/100/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 22 września 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2017-09-28 Informacja o unieważnieniu przetargu 

zamówienie na:

Wymiana nawierzchni przy wejściu na teren KPEC przy ul. Ks. J. Schulza 5 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/98/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 19 września 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta 

zamówienie na:

Remont pomieszczeń Domu Żeglarza (domek typu BRDA) – modernizacja pomieszczeń na pokoje z łazienkami w Pieczyskach / k. Koronowa będącego własnością KPEC Bydgoszcz

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/96/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 15 września 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu 

zamówienie na:

„Wykonanie likwidacji komory ciepłowniczej K-1103 ul. Ceramiczna (w parkingu ) na terenie ZPS-1 w Bydgoszczy”

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/95/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 12 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Automatyzacja kotła WR-10 w ciepłowni Solec Kujawski

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/86/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 8 września 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2017-09-27 Informacja o unieważnieniu przetargu 

zamówienie na:

Modernizacja instalacji automatyki WR-5 (KW2) i WR-2,5 (KW3) oraz pompowni w ciepłowni Koronowo

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/87/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 8 września 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2017-10-05 Informacja o unieważnieniu przetargu 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze przetargi »