Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku sali gimnastycznej przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/125/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 28 listopada 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2019-01-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie KPEC Sp. z.o.o przy ulicy Modrakowej 56a na potrzeby zaplecza ZR-2”

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/94/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 10 września 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-09-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Adaptacja obiektu KPEC Sp. z.o.o przy ulicy Modrakowej 56a na zaplecze ZR-2”

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/95/2018
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 10 września 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-09-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku „D” zlokalizowanego przy ul. Schulza 5 w Bydgoszczy”.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/82/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-08-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Remont tokarki i krawędziarki”

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/84/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-08-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Kompleksowa obsługa ciepłowni Solec Kujawski oraz ciepłowni Białe Błota przy użyciu własnego sprzętu wraz z własną obsługą”.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/79/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 2 sierpnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018.08.07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Remont tokarki i krawędziarki”

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/76/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 30 lipca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-07-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: „sieć kanalizacji deszczowej dla terenu Ciepłowni Koronowo”.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/62/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 19 lipca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-08-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Dostawa Samsunga Flip WM55H z przenośnym stojakiem STN-WM55H w ilości 1 kpl.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: FZ/042/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 10 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.  

zamówienie na:

wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji bezpośredniego nadzoru budowlanego dla zadania „Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN300 w ulicach: Skośnej, Papuziej, Grunwaldzkiej, Filtrowej i Wyrzyskiej w Bydgoszczy”, etap VIII, IX i część X zadania nr 96 „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra‘’ realizowanego w ramach POIiŚ Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/59/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 2 lipca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-07-10 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy”, w tym „Analiza zagrożenia wybuchem

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/60/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 27 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-07-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: sieć kanalizacji deszczowej dla terenu Ciepłowni Koronowo"

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/32/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 15 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-06-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w tym "Analiza zagrożenia wybuchem".

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/56/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-06-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych - zadania 87-88 ul. Wrocławska 9 i 11 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. ul. Ks. J. Schulza 5, Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 083-188308
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-07-13 unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Wymiana 3 sztuk lejów odpylania MOS WR-10 nr 1, 2 i 3 w Ciepłowni Białe Błota ul. Betonowa 9

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/50/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 7 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-06-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego dla zadania 40 ul. Grodzka 14-16 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 059-131012
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-06-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Budowa przyłączy ciepłowniczych - zadania 83-86 ul. Jasna 21, 24, 26 i 28 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 081-182328
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-07-13 zawiadomienie o unieważnieniu 

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego - zadanie 90 ul. Obrońców Bydgoszczy 11 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o., ul. Ks. J. Schulza 5 Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 081-182324
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-07-13 unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego - zadanie 91 ul. Bielicka 6 w Bydgoszczy.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Ks. J. Schulza 5, Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 092-209617
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 30 maja 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-07-13 Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Dostawa przepływomierzy ultradźwiękowych sieciowych dn 400.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FZ/031/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 14 maja 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »