Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 54) starsze przetargi »zamówienie na:

Całodobowa ochrona osób, mienia Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Kontrola monitoringu z obiektów chronionych poprzez systemy kamer. Dostawa i montaż systemów CCTV, SKD oraz SSWiN. Opracowanie i uzgodnienie planu ochrony dla poszczególnych lokalizacji Zamawiającego. Ochrona oraz monitorowanie sygnałów alarmowych i interwencja w przypadku zagrożenia dla obiektów KPEC Sp. z o.o.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/147/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 17 grudnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naruszewicza i Królowej Jadwigi w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/144/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-12-23 

zamówienie na:

Piła szablasta MILWAUKEE 1300W SSPE 1300SX - 1 szt.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 81/FZ/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 13 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania zostało zamieszczone na Platformie zakupowej w "Komunikatach"  

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze ciepłownicze do budynku usługowego przy ul. Słowiańskiej dz. 24/2 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/135/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 12 listopada 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-11-04 unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Dostawa sterowników programowalnych.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 76/FZ/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 29 października 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.  

zamówienie na:

Prace remontowe – wymiana okien w budynkach „A”, „C” i „D” w Bydgoszczy przy ul. Ks. J. Schulza 5

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/134/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 28 października 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-10-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: układu instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na terenie Ciepłowni Osowa Góra w Bydgoszczy dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy oraz możliwości jej odsprzedaży

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/128/2019
wartość: ponizej progów
termin składania ofert: 14 października 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-10-17 inf o unieważnieniu 

zamówienie na:

Budowa przyłącza wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku Centrum Pomocy Psychologicznej zlokalizowanego przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy.”

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2019/S 167-409647
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 4 października 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kwiatowej 29 w Koronowie

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/120/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 30 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: układu instalacji fotowoltaicznej (mikroinstalacji) na terenie Ciepłowni Osowa Góra w Bydgoszczy dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne firmy oraz możliwości jej odsprzedaży

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/113/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 25 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowa 9 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/109/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 18 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-04 informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2019/S 146-360571
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 11 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy węzłów cieplnych wraz z instrukcjami eksploatacji -zadania 97 i 99

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2019/S 149-368343
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Prace remontowe w komorach ciepłowniczych oraz ogólnobudowlane budynków przy ul. Garbary 4 i Piastów 24 na terenie Z-1 w Solcu Kujawskim

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/105/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-06 unieważnienie 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Wielorybia 108 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/103/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-04 informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego grupowego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. B. Głowackiego 8 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/104/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 5 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-25 informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Polanka 9 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/100/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 4 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-09 unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowa 9 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/101/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 4 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-09 unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: sieci hydrantowej dla terenu Zakładu nr 5 Osowa Góra przy ulicy Spiżowej 2 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/81/2019
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: 2019-09-04 informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Modernizacja węzła cieplnego sekcji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 79 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/98/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 27 sierpnia 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 54) starsze przetargi »