Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 53) starsze przetargi »zamówienie na:

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych H-I oraz M przy ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/83/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 22 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: 2022-07-28 unieważnienie 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 67/FZ/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 12 lipca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2022/s 098-272163
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 7 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: 2022-07-15 unieważnienie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej oraz przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr H1a oraz H2a przy ul. Harcerskiej w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/77/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 5 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego II A w ilości 15 000 ton w klasie 22-23/20/06.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 61/FZ/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 czerwca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Matryca ZF do formatowania na okrągło 16-240mm2 ZF K8 ERKO.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 63/FZ/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 24 czerwca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Wymiana szyb i malowanie elewacji budynku głównego ciepłowni, ul. Garbary 4a w Solcu Kujawskim

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/63/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 20 czerwca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa zaworów regulatora przepływu AHQM wraz z śrubunkami.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 57/FZ/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 7 czerwca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Żychonia 5 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/56/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 3 czerwca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ilości 74 sztuk

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/59/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 2 czerwca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Wymiana szyb i malowanie elewacji budynku głównego ciepłowni, ul. Garbary 4a w Solcu Kujawskim”

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/49/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 31 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku techniczno-biurowego, ul. Garbary 4a w Solcu Kujawskim

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/50/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 31 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Wymiana armatury w odcinającej w ciepłowni Solec Kujawski oraz Nakło nad Notecią

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/51/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 31 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Dostawa przemiennika częstotliwości 45kW AS28DRV4045 z modułem AS28INU0001 i filtrem wejściowym AS20FLI4150.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy: 55/FZ/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 27 maja 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ilości 74 sztuk

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/46/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 19 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. wymiany sieci ciepłowniczej oraz przyłącza na preizolację przy ul. Karmazynowej 11,17 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/38/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 17 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: 2022-05-18 unieważnienie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. wymiany sieci niskoparametrowej dwuprzewodowej na preizolację od ul. Pocztowej do ul. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/41/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 17 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: 2022-05-18 unieważnienie 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej, wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną, od K-4/15 w kierunku ulicy Dworcowej 39, 41 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/42/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 17 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci rozdzielczej na odcinku od komory K-4/29/6 do budynku szpitala MSWiA w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/28/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 5 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Wykonanie prac remontowych 3 szt. kominów i konstrukcji wsporczych

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/21/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 4 maja 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 53) starsze przetargi »