Przetargi unieważnione z 2018 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 36 (z 36)zamówienie na:

„Remont rusztu kotła K-2 wymiana belkowego na łańcuchowy w Ciepłowni Szubin ul. Nakielska 25.”

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.,ul. Ks. Józefa Schulza 5, Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/36/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 11 maja 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-05-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji bezpośredniego nadzoru budowlanego dla zadania „Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN300 w ulicach: Skośnej, Papuziej, Grunwaldzkiej, Filtrowej i Wyrzyskiej w Bydgoszczy”, etap VIII, IX i część X zadania nr 96 „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra‘’

zamawiający: KPEC spółka z o.o. Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/34/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 8 maja 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku:2018-05-09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego dla zadania 89 ul. Ugory 18 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 059-131013
wartość: powyżej progów
termin składania ofert: 7 maja 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-07-13 Informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: sieć ciepłownicza wraz z przyłączami do obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/14/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-04-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: budowa węzłów cieplnych w budynkach Zespołu Szkól Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19 oraz ul. Barwna 14 w Bydgoszczy”

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/15/2018
wartość: ponizej progow
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-04-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej dz. nr 133/6 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/26/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 20 kwietnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-04-17 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy do budynków wielorodzinnych A,B,C,D oraz budowa przyłącza do budynku A przy ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/27/2018
wartość: ponizej progów
termin składania ofert: 20 kwietnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13A w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/23/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 17 kwietnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/17/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 28 marca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-04-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej Fordon w Bydgoszczy od ECII do ul. Przemysłowej P-2050

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2018/S 026-057464
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 20 marca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-04-12 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13A w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/13/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 15 marca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta. 

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witebskiej dz. nr 40/2, 40/3 w Bydgoszczy.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/11/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 8 marca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-05-04 unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze ciepłownicze do obiektu biurowo - produkcyjnego przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 25 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/138/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 16 stycznia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-01-18 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy, zgodnie z warunkami technicznymi nr EE/MW/2022/2017

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/4/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 16 stycznia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-02-02 unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Zaprojektowanie, budowa i przyłączenie do sieci zewnętrznych dwóch gazowych zestawów kogeneracyjnych dla projektu pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo”

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2017/S 242-504261
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 5 stycznia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-02-28 zawiadomienie o unieważnienie postępowania 

zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze ciepłownicze do obiektu biurowego przy ul. Boya Żeleńskiego 25 w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PZ/139/2017
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 5 stycznia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: 2018-01-30 zawiadomienie o unieważnieniu 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 36 (z 36)