Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sandomierskiej 32a

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej na osiedlu Kapuściska, przy ul. Sandomierskiej 32a.  
 
Właścicielem  gruntów jest Gmina Bydgoszcz, a użytkownikiem wieczystym  KPEC Spółka z o.o. Nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, dla którego nie obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego i stanowi budynek po byłej centrali cieplnej o pow. zabudowy 357,2m2, o pow. użytkowej 270,0 m2, kubaturze 1.459,0 m3, posiadający przyłącza  wodne, kanalizacyjne, energetyczne, posadowiony na działce o pow. 591 m2
(o nr 10/16 obr. 211). Teren wokół budynku jest nieutwardzony i nieogrodzony.

Konstrukcja budynku: tradycyjna, ściany betonowe, słupy żelbetowe, ściany na ławach fundamentowych, słupy na stopach żelbetowych. Dach - stropodach kryty papą. Stropy z płyt wielokanałowych opartych na żebrach żelbetowych.

Wizja lokalna:
Wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości można dokonać, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 52 345 30 227, kom. 608 518 553.
Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem "Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sandomierskiej 32a”.

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2019r., do godziny 14:00.

Wadium:
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.11.2019r., do godziny 14:00. Wadium należy wnieść w pieniądzu, jako przelew na konto KPEC Sp. z o.o., ul. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, PKO BP 36 1020 1462 0000 7402 0332 2823 z opisem: WADIUM – "Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sandomierskiej 32a”. Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek
KPEC Sp. z o.o. przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Kontakt:
Telefon: Piotr Kucharski tel. 52 345 30 227, kom. 608 518 553
e-mail: administracja@kpec.bydgoszcz.pl

Sandomierska 32a Sandomierska 32a

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz 2278). Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium przepada w razie odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy informuje, że przetarg może zostać unieważniony w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu powinny przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej. W dniu podpisania umowy notarialnej, środki finansowe muszą znajdować się na rachunku bankowym KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Wytworzył: Piotr Kucharski (16 maja 2019)
Opublikował: Tomasz Lewandowski (16 maja 2019, 09:14:19)

Ostatnia zmiana: Tomasz Lewandowski (30 października 2019, 08:33:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 901

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij