zamówienie na:

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków C1 i C2 oraz odcinków przyłączy do budynków C3-C10 przy ul. Fordońskiej 428 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/35/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 18 maja 2022  13:00
Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków C1 i C2 oraz odcinków przyłączy do budynków C3-C10 przy ul. Fordońskiej 428 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Agata Budzyńska (4 maja 2022, 10:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35