zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej, wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną, od K-4/15 w kierunku ulicy Dworcowej 39, 41 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/42/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 17 maja 2022  13:00
 
SWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/608161
Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (4 maja 2022, 13:58:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47