zamówienie na:

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w tym "Analiza zagrożenia wybuchem".

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/56/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 14 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja znajduje się w pliku: 2018-06-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania