zamówienie na:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy”, w tym „Analiza zagrożenia wybuchem

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/60/2018
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 27 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-07-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania