zamówienie na:

„Remont tokarki i krawędziarki”

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/76/2018
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 30 lipca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: informacja o unieważnieniu znajduje się w pliku: 2018-07-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania